Wist je dat je ook voorafbetalingen moet doen voor de personenbelasting? Dat zo’n voorafbetalingen bestaan voor de vennootschapsbelasting is algemeen geweten, maar ook voor de personenbelasting betaal je het best vooraf.

 

Voor zelfstandigen en vrije beroepers

Als zelfstandige of vrije beroeper ben je namelijk verplicht om voorafbetalingen te doen. Als je deze niet op de correcte manier of niet tijdig doet kan het te betalen bedrag in de personenbelasting verhogen. Aangezien we allemaal graag zo min mogelijk belastingen betalen, gaan we hier even dieper op in.

 

Hoeveel moet ik vooraf betalen?

Het bedrag dat je vooraf betaalt kan je zelf bepalen. Je maakt best een schatting op basis van je inkomsten, waarbij je berekent hoeveel belastingen je nadien nog zou moeten bijbetalen.

Natuurlijk kan het gebeuren dat je te weinig geschat hebt. Concreet betekent dit dat je niet de volledige som aan personenbelasting vooraf betaald hebt. Je zal dan nog steeds een belastingvermeerdering ondergaan. Het bedrag van die vermeerdering zal dan wel verminderd worden, aangezien je al voorafbetalingen gedaan hebt.

Als het voorgaande niet van toepassing is en je hebt wel genoeg belastingen vooraf betaald, dan zal er geen belastingvermeerdering plaatsvinden.

Soms heb je dan zelfs recht op een bonificatie: een belastingvermindering. Een bonificatie kan bijvoorbeeld voorkomen als je in 2018, 2019 of 2020 begonnen bent met je activiteit in hoofdberoep en voorafbetalingen gedaan hebt. Je bent immers niet verplicht om die voorafbetalingen te doen in de eerste 3 boekjaren na je opstart, dus kan je hier ook geen belastingvermeerdering voor krijgen. De overheid probeert het vooraf betalen op die manier toch te promoten.

 

Hoe doe ik mijn eerste voorafbetaling?

Je doet je eerste voorafbetaling als volgt:

  • Je stort het bedrag van je voorafbetaling op de rekening van de dienst voorafbetalingen – natuurlijke persoon
  • Je vermeld “voorafbetaling - natuurlijke persoon”
  • De gestructureerde melding vind je terug via MyMinfin onder de rubriek ‘Mijn betalingen’

Na de eerste voorafbetaling zal je automatisch een uitnodiging voor de volgende betalingen ontvangen. Als je een jaar lang geen voorafbetalingen doet zal je dat formulier niet meer ontvangen.

 

Wanneer moet ik mijn voorafbetalingen doen?

Tot slot bekijken we kort de data waarop de voorafbetalingen moeten gebeuren. De voorafbetalingen worden over het algemeen per kwartaal gestort: dit wil zeggen dat ze iedere keer in de maand april, juli en oktober gestort moeten worden. Voor de laatste aflossing heb je minder tijd omdat deze ten laatste eind december betaald moet zijn.


Voor meer gedetailleerde informatie kan je terecht op de website van de FOD Financiën.

Benieuwd hoe Bizantium jou kan helpen bij het optimaliseren van de fiscale situatie van je vennootschap? Stuur ons een bericht!

nl_BENL